Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Iedere schade is vervelend. 

Maar we gaan u gelijk helpen.

Hieronder treft u het algemeen schadeformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken wanneer er geen aanrijding is geweest. 

U kunt dit formulier helemaal online invullen. En u kunt zelfs direct ook foto's en gescande facturen meesturen. 

Met de knop 'verzenden' helemaal onderaan dit scherm plaatst u het formulier gelijk in onze emailbox. We gaan er dan direct mee aan de slag.

 

Uw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Qua Financiën Services Voor zover nodig wordt Qua Financiën Services hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.

Wanneer u het formulier helemaal hebt kunnen invullen, kunt u het via de button 'verzenden' online aan ons toesturen. Zo ontvangen wij de gegevens direct al volledig digitaal ter verwerking.

Dan kunnen wij er gelijk mee aan de slag.

Voor de zekerheid zult u een kopie van het formulier in uw eigen e-mailbox ontvangen. Dan weet u zeker dat het verzenden gelukt is.